Onze projecten
Onze eerste installatie werkt, onze tweede installatie draait nu ook, op naar het derde project!

Ons eerste project is het dak van Melkveehouderij Willig, Hoogedijk 58 Katwoude. Nadat eigenaar Peter Willig in 2018 zijn dak beschikbaar had gesteld, zijn we deelnemers gaan werven. Toen begin 2019 voldoende deelnemers zich hadden aangemeld voor dit project, hebben we het project aanbesteed. Najaar 2019 heeft Smit Elektra de installatie van 320 zonnepanelen gerealiseerd. Vanaf eind november 2019 draait de installatie als een zonnetje!

Gerealiseerd met dit project: Katwoude Melkveehouderij Willig
Totale productie sinds 28-11-2019: 230.426 kWh
Totale CO2 besparing sinds 28-11-2019: 128.117 kg

Ons tweede project

Inmiddels werkt ook ons tweede project: 208 panelen van 405 Wp op het dak van de ligboxenstal van Veehouderij annex Camping Zeevangshoeve (Zeevangszeedijk 5C). De installatie is in 296 certificaten uitgegeven aan 31 deelnemers, en draait sinds 28 oktober jl.

Gerealiseerd met dit project: Edam Zeevangshoeve
Totale productie sinds 28-10-2020: 120.034 kWh
Totale CO2 besparing sinds 28-10-2020: 66.739 kg

Ons derde project

De zoektocht naar een volgend, derde project gaat nu in een hogere versnelling. We zijn in overleg met een veelbelovende kandidaat: een vereniging met een heel groot, gunstig gelegen dak. De inzet is om deelname aan dit derde project niet alleen voor de leden van die vereniging mogelijk te maken, maar ook voor alle andere inwoners van Edam-Volendam (mits binnen de postcodegebieden 1131, 1132, 1135, 1145, 1472, 1473, en 1481). Wie zich wil verzekeren van deelname, kan zich nu al aanmelden voor onze wachtlijst.

Dat aanmelden kan via deze website, zie onder ‘meedoen’. Aanmelding is voorlopig vrijblijvend: zodra er definitieve overeenstemming is over het derde project, informeren we eerst de inschrijvers op de wachtlijst, zodat die zich als eerste op het project kunnen inschrijven. Als er daarna nog ruimte is, kunnen ook anderen zich inschrijven.

Inschrijven, zowel op de wachtlijst als later op het derde project, is vooralsnog vrijblijvend. Zodra er duidelijkheid is over dit derde project en er ook voldoende inschrijvers zijn, organiseren we een informatiebijeenkomst – misschien wordt dat vanwege corona noodgedwongen een Zoom- of Skype-‘bijeenkomst. Na beantwoording van ieders vragen kan iedereen dan alsnog beslissen om al of niet mee te doen. Pas als de nieuwe installatie is aanbesteed, krijgen de deelnemers de gevraagde certificaten tegen een definitieve prijs aangeboden. Pas dan beslist elke deelnemer definitief: na betaling wordt hij lid van Zon op Edam-Volendam, eigenaar van de aangekochte certificaten en daarmee deelnemer in het project.

Hoe werkt het