Onze projecten
Onze eerste installatie werkt, onze tweede installatie draait nu ook, op naar het derde project!

Ons eerste project is het dak van Melkveehouderij Willig, Hoogedijk 58 Katwoude. Nadat eigenaar Peter Willig in 2018 zijn dak beschikbaar had gesteld, zijn we deelnemers gaan werven. Toen begin 2019 voldoende deelnemers zich hadden aangemeld voor dit project, hebben we het project aanbesteed. Najaar 2019 heeft Smit Elektra de installatie van 320 zonnepanelen gerealiseerd. Vanaf eind november 2019 draait de installatie als een zonnetje!

Gerealiseerd met dit project: Katwoude Melkveehouderij Willig
Totale productie sinds 28-11-2019: 392.033 kWh
Totale CO2 besparing sinds 28-11-2019: 217.970 kg
Jaar opbrengsten Katwoude Melkveehouderij Willig
Jaar Opbrengst Opbrengst
per certificaat
(322)
Energiebelasting
per certificaat
(incl. 21% btw)
2024 44.740 kWh 139 kWh € 18,29
2023 76.610 kWh 238 kWh € 36,27
2022 93.352 kWh 290 kWh € 12,91
2021 83.521 kWh 259 kWh € 29,59
2020 92.306 kWh 287 kWh € 33,89
2019 1.503 kWh 5 kWh € 0,56
N.B. Vanwege de energiecrisis heeft de overheid besloten om in de tweede helft van 2022 het BTW tarief tijdelijk te verlagen naar 9%. Hierdoor zal de uitkering van de energiebelasting over 2022 iets lager uitvallen dan weergegeven.

Certificaatwaarde overzicht Katwoude Melkveehouderij Willig
Datum Waarde per certificaat
2024-07-14 € 176,35
2024-01-01 € 185,42
2023-01-01 € 202,41
2022-01-01 € 219,40
2021-01-01 € 236,38
2020-01-01 € 253,42
2019-01-01 € 255,00

Ons tweede project

Inmiddels werkt ook ons tweede project: 208 panelen van 405 Wp op het dak van de ligboxenstal van Veehouderij annex Camping Zeevangshoeve (Zeevangszeedijk 5C). De installatie is in 296 certificaten uitgegeven aan 31 deelnemers, en draait sinds 28 oktober jl.

Gerealiseerd met dit project: Edam Zeevangshoeve
Totale productie sinds 28-10-2020: 275.786 kWh
Totale CO2 besparing sinds 28-10-2020: 153.337 kg

Jaar opbrengsten Edam Zeevangshoeve
Jaar Opbrengst Opbrengst
per certificaat
(296)
Energiebelasting
per certificaat
(incl. 21% btw)
2024 42.542 kWh 144 kWh € 18,92
2023 74.436 kWh 251 kWh € 38,34
2022 88.132 kWh 298 kWh € 13,25
2021 68.461 kWh 231 kWh € 26,38
2020 2.215 kWh 7 kWh € 0,88
N.B. Vanwege de energiecrisis heeft de overheid besloten om in de tweede helft van 2022 het BTW tarief tijdelijk te verlagen naar 9%. Hierdoor zal de uitkering van de energiebelasting over 2022 iets lager uitvallen dan weergegeven.

Certificaatwaarde overzicht Edam Zeevangshoeve
Datum Waarde per certificaat
2024-07-14 € 152,03
2024-01-01 € 159,23
2023-01-01 € 172,68
2022-01-01 € 186,14
2021-01-01 € 199,60
2020-01-01 € 202,00

Ons derde project

De zoektocht naar een volgend, derde project gaat voort. We zoeken naar grote daken van bedrijven voor wie zonnepanelen voor eigen gebruik niet rendabel zijn. Door hun dak beschikbaar te stellen aan Zon op Edam-Volendam bieden deze bedrijven onze inwoners de kans om zonnestroom op te wekken. Daarmee dragen ze bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en realiseren ze tegelijkertijd ook voor zichzelf nog een bescheiden financiële opbrengst met hun dak.

Aan een nieuw project kunnen (vrijwel) alle inwoners van Edam-Volendam meedoen, namelijk iedereen die woont in de postcodegebieden 1131, 1132, 1135, 1145, 1472, 1473, en 1481. Wie zich wil verzekeren van deelname, kan zich nu al aanmelden voor onze wachtlijst, zie onder ‘Meedoen’. Aanmelding is voorlopig vrijblijvend: zodra er definitieve overeenstemming is over het derde project, informeren we eerst de inschrijvers op de wachtlijst, zodat die zich als eerste op het project kunnen inschrijven. Als er daarna nog ruimte is, kunnen ook anderen zich inschrijven.

Pas als de nieuwe installatie is aanbesteed, krijgen de deelnemers de gewenste deelname tegen een definitieve prijs aangeboden. Pas dan beslist elke deelnemer definitief: na betaling wordt hij/zij lid van Zon op Edam-Volendam, eigenaar van het gekochte aandeel en daarmee deelnemer in het project.

Hoe werkt het