Hoe werkt het

Alle deelnemers krijgen jaarlijks voor elk kilowattuur dat zij opwekken de energiebelasting en de btw daarover terug. En dat gedurende 15 jaar. Zolang ze in de buurt blijven wonen. Alle inwoners van de gemeente Edam-Volendam (in de postcodegebieden 1131, 1132, 1135, 1145, 1472, 1473 en 1481) kunnen meedoen.

De kosten bedragen ca. € 250 per certificaat van 250 kWh. Een deelnemer krijgt jaarlijks op zijn eigen energierekening voor/van elke opgewekte kWh de energiebelasting terug. Die bedraagt in 2023 ca. € 0,12/kWh, dus dat is 250 kWh x € 0,12 = ca. € 30,-. Daarnaast wordt ook de opbrengst van de door de installatie aan het net geleverde stroom onder de deelnemers verdeeld. Die opbrengst is op dit moment ca. € 0,056/kWh, dus ca. € 14,00. Daar gaan nog wel wat kosten van de coöperatie van af (administratie, verzekering, onderhoudsreservering en andere bijkomende kosten) maar per saldo levert een certificaat van ca. € 250,- jaarlijks tussen de 35 en 40 euro op. Een behoorlijk rendement dus. Maar belangrijker: met elk certificaat besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. En dat elk jaar weer!

Realiseer je wel dat je niet meer stroom kunt verrekenen dan je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en met een certificaat wek je jaarlijks gemiddeld 250 kWh op. Dus dan heb je aan 14 certificaten genoeg voor al je stroom! Om te bepalen met hoeveel certificaten je wilt/kunt deelnemen is het daarom verstandig eerst je jaarverbruik te checken op je jaarafrekening.

Wil je meedoen? Schrijf je dan in.

Meedoen

Postcoderoos

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie ontvangen een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. De postcoderoos bestaat uit het centrale postcodegebied plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De productie installatie moet in één van de postcodegebieden binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.

Deelnemers hebben op twee manieren voordeel als ze deelnemen in een coöperatie die gebruik maakt van het postcoderoos-model.

Privé voordeel deelnemer
Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die hij/zij in een collectief project opwekt 11,93 cent korting op zijn energiebelasting (incl. btw). Dat is gebaseerd op de energiebelasting van 2019. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting. Per certificaat van 250 kWh is dat in 2018 dus circa € 30,- per jaar. In 2020 wordt dat iets waarschijnlijk iets minder. In 15 jaar is dat dus naar verwachting € 450,- per certificaat. De korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota.

Voordeel uit coöperatie
De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste paar jaren aan bv Greenchoice, Qurrent, Engie of OM. Het staat de coöperatie vrij een overeenkomst aan te gaan met elk willekeurig energiebedrijf. Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid dat klant is en een regulier contract heeft met een van eerder genoemde energieleveranciers. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden. Dat kan oplopen tot circa € 15,- per certificaat.

Geheel
Per saldo levert een certificaat jaarlijks tussen de 40 en 45 euro op. De inleg per certificaat bedraagt ongeveer ca. € 300,- eenmalig. De deelnemers maken dus een behoorlijk rendement op hun inleg. En dat staat nog los van de klimaatbijdrage.

Informatie Memorandum
De kleine lettertjes

Het is van belang om kennis te nemen van de informatie memorandums van de coöperatie en van de AFM. Dit project is gemeld bij de AFM middels bijgaand AFM informatie memorandum. Hierin wordt beschreven dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM maar niet vergunningplichtig is.

 

Meedoen