Nieuwtjes
Het laatste nieuws vind je hier

16-3-2021

Winstuitkering project Willig
Project Willig heeft zeer goed gedraaid vorig jaar. De installatie heeft in 2020 ruim 92 megawattuur groene stroom geproduceerd, en daarmee de uitstoot van maar liefst 51 ton CO2 bespaard. Een stevige bijdrage aan het klimaat!
Deze stroomproductie heeft de deelnemers voor dat jaar op elk certificaat van € 255 een korting energiebelasting van bijna € 34 opgeleverd. Daarnaast hebben zij onlangs ook de winst van de in 2020 opgewekte en verkochte groene stroom ontvangen: € 15 per certificaat. Samen een rendement van ruim 15%, beter dan verwacht!

Ons derde project?
We zijn nog steeds op zoek naar een derde dak, om daar een derde project te beginnen. We hebben twee goede daken op het oog, waarvan de eigenaren geïnteresseerd zijn. Dus nieuwe deelnemers kunnen zich weer aanmelden, via deze website, zie onder ‘meedoen’. Meld je aan: goed voor het milieu én goed voor je portemonnee. De postcoderoos-regeling is vernieuwd (iets lagere opbrengst, maar wel meer zekerheid), dus zo rendabel als project Willig zal ons nieuwe project niet worden, maar een rendement van 10% zit er vrijwel zeker in.

1-11-2020:
Bij de aanbesteding van ons tweede project bleek een installatie van 208 (grotere) panelen van 405 Wp voor de Zeevangshoeve de meest optimale configuratie. De installatie is uitgegeven in 296 certificaten aan 31 inschrijvers. Vanaf vrijdag 28 oktober vloeit de stroom die wij hier produceren naar onze afnemer Greenchoice. Daarmee zijn zowel de besparing van CO2-uitstoot als de verdiensten van onze deelnemers begonnen. Op naar een derde project. Nieuwe inschrijvers (op onze wachtlijst) zijn welkom, en tips over grote, gunstig gelegen daken (liefst van hun eigenaren) zijn minstens zo welkom.

9-8-2020:
Ook voor het tweede project, Zeevangshoeve, is inmiddels de werving afgesloten: 35 nieuwe deelnemers hebben totaal ca. 320 certificaten gereserveerd, waarmee het project ‘vol’ is en de inschrijving voor dit project gesloten. We werken verder aan een zo snel mogelijke realisering: eind oktober hopen we de installatie werkend te hebben.
Het overleg met een derde dakeigenaar, een vereniging met een groot, gunstig gelegen dak, wordt zo snel mogelijk voortgezet. De inschrijving voor dit project is nog niet geopend, maar door inschrijving op onze wachtlijst kan men zich nu al verzekeren van deelname. 

7-7-2020:
Sinds december vorig jaar draait onze installatie op de daken van de stal van Veehouderij Willig naar volle tevredenheid. De eerste kortingen energiebelasting zijn binnen. Vanaf die tijd hebben we gezocht naar een ander dak, voor een nieuw project. Dat is nu eindelijk gevonden: het dak van de ligboxenstal van Veehouderij annex Camping Zeevangshoeve, Zeevangszeedijk 5C, (de IJsselmeerdijk iets benoorden Edam).

Daar gaan we ca. 290 zonnepanelen plaatsen, goed voor ca. 320 certificaten van 250 kWh/jaar. Daarvoor hebben zich al 31 deelnemers ingeschreven, voor ca. 280 certificaten (stand op 14-7-2020). Er zijn dus nog ca. 40 certificaten beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor nog (vrijblijvend) inschrijven via deze site (zie onder ‘meedoen’), voor maximaal 16 certificaten per huishouden. LET OP: graag bij ‘maximaal’ en ‘minimaal’ hetzelfde aantal gewenste panelen/certificaten aangeven, zodat we weten wanneer het project ‘vol’ is. Wees er snel bij: na dit project zal het wel weer een tijdje duren voordat we een volgend, derde project vinden.

2-12-2019:
Eindelijk! Na lang wachten gaat het aansluiten van onze installatie nu toch eindelijk gebeuren. Daarvoor moet er een zware kabel gelegd worden van het laagspanningsstation (‘trafohuisje’) aan de dijk naar de nieuwe meterkast van onze installatie aan de gevel van de boerderij. Die moet onder de sloot door, dus daarvoor moet er eerst een mantelbuis onder de sloot door geboord/getrokken worden. Dat is zojuist gebeurd. Morgen komt de aannemer van Liander die kabel ingraven en door die buis trekken, en dan wordt onze installatie aangesloten. Donderdag regelt Zon op Nederland alle administratieve zaken, zodat de week daarna alles klaar is en onze stroomproductie begint. Op naar het volgende project! 

 

De boorpijp is onder de sloot door geboord, de kop – waarmee de buis onder de sloot door (terug)getrokken wordt – steekt al boven de grond uit.
De mantelbuis wordt aan de boorkop vastgemaakt, waarmee de stellage links hem door het boorgat heen onder de sloot door (terug) gaat trekken.