Nieuwtjes
Het laatste nieuws vind je hier

We zijn weer een flinke stap verder met Willig Katwoude, ons eerste project. Uiteindelijk zijn het 322 certificaten van 250 kWh geworden, die voor € 255 per stuk zijn toebedeeld aan 37 deelnemers. Het project is aanbesteed: op 23 september 2019 start Smit Elektra met de aanleg van onze installatie. Voor ons volgende project zijn we nog in overleg met een geïnteresseerde dakeigenaar, en daarnaast heeft zich ook al een volgende geïnteresseerde dakeigenaar gemeld. Hoewel zich voor ons volgende project al meerdere belangstellenden hebben geregistreerd, is er nog ruimte voor meer. Je kunt je dus nog aanmelden voor dit project. Aanmelding is vooralsnog vrijblijvend, het zorgt ervoor dat je wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst zodra we overeenstemming hebben met de volgende dakeigenaar en we met het tweede project kunnen starten. Pas na die informatiebijeenkomst kun je opgeven of je nog steeds geïnteresseerd bent, en zo ja voor hoeveel panelen/certificaten.